Stephen King
[...] zamek jest na tyle dobry, na ile dobre są drzwi, w które go wstawisz.