Emil Cioran
Wszelki początek myśli oznacza jakieś niedostrzegalne uszkodzenie ducha.