Henri Frédéric Amiel
Wdzięk – to co w innych czyni nas jeszcze bardziej zadowolonych z nas samych.