Ambrose Bierce
Wariat to człowiek cierpiący na dużą niezależność intelektualną.