William Wharton
[...] umysł ludzki daje się pompować tylko do pewnych granic.