Jan Paweł II
Troska o dziecko jest pierwszym i podstawowym sprawdzianem stosunku człowieka do człowieka.