Jan Masaryk
Tak zwany system bolszewicki nie był nigdy niczym innym jak tylko kompletnym brakiem systemu.