Władysław Grzeszczyk
Szczęście - to nadzieja przed faktem; nieszczęście - to fakt po nadziei.