Jan Lechoń
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.