Marshall McLuhan
Reklamy są malarstwem naskalnym XX wieku.