Gabriel García Márquez
Przytomna starość może więcej powiedzieć niż wróżby z kart.