Henryk Mann
Przyjaźń zawarta w dzieciństwie to jedyne, co nie umiera wcześniej niż my.