Władysław Grzeszczyk
Przekonanie, które nie zna słowa „może”, jest jedynie nietolerancją.