Jan Jakub Rousseau
Prawdziwe zadowolenie nie jest ani wesołe, ani płoche.