Andrzej Stasiuk
Podróżować znaczy żyć. A w każdym razie żyć podwójnie, potrójnie, wielokrotnie.