Emil Cioran
Początki religii (jak zresztą wszelkie inne), zawsze są podejrzane.