Tadeusz Mazowiecki
Papież, mówiąc do tysięcy, zwraca się jakby do każdego z osobna.