Katarzyna Puzyńska
Odgłosy miasta były tłem, którego się nie zauważało, dopóki ich nie zabrakło.