Stanisław Jerzy Lec
„Niech żyje!” jest zaledwie okrzykiem tolerancji.