Jan Paweł II
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze Ziemi. Tej Ziemi!