Jan Paweł II
Nie bój się, nie lękaj! Wypłyń na głębię!