Eduardo Mendoza
Nic tak nie mitologizuje jak nieobecność [...].