Hermann Hesse
[...] największym wrogiem [...] wiedzy jest wola wiedzy, [...] najgorsze, co możemy zrobić, aby ją posiąść, to uczyć się.