Leopold Staff
Najgłębszy smutek szczęścia, że wszystko przemija.