Louis-Ferdinand Céline
Najdalej dojdzie ten, kto podąża samotnie.