Albert Einstein
Ludzie pochlebiają mi, dopóki im nie zawadzam. W przeciwnym wypadku uciekają się do obelg i oszczerstw w obronie swoich interesów.