Stephen King
Łatwo – zbyt łatwo – zlekceważyć kogoś, kogo się nie lubi.