Cleveland Amory
Ktokolwiek choć trochę miał z nimi do czynienia, wie doskonale, że koty wykazują się nieskończoną cierpliwością wobec ograniczeń ludzkiego rozumu.