Louis Nucéra
Kotu wystarcza być. Ten czasownik najlepiej mu odpowiada.