Albert Camus
Każda radość budzi w nas pragnienie innej radości.