Jan Paweł II
Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni.