Robert Musil
Jeśli istnieje poczucie rzeczywistości, musi istnieć również poczucie ewentualności.