Frank Smith
Jeden język ustawia cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde drzwi po drodze.