Hugo Chávez
Jakoś trzeba będzie żyć dalej mimo tych plotek.