Michał Heller
Intelektualna pokora [...] nie polega na pomniejszaniu swoich zasług, lecz na umiejętności i odwadze spojrzenia prawdzie w oczy.