William Wharton
[...] czyta słowo po słowie, jakby je wylizywał z książki.