Stanisław Jerzy Lec
Człowieczej ręki ciepło, którą mi podano, przez lata noszę z sobą, już się nie wystudzi.