Antoni Kępiński
Cywilizacja - to władza nad światem, kultura - to miłość do świata.