Erich Fromm
Celem naszego życia nie powinno być posiadanie bogactw, lecz bogactwo bycia.