Jean de La Bruyère

Jean de La Bruyère

Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Studiował prawo, później pracował w skarbowości; w 1684 wstąpił do służby francuskiego wodza, księcia Kondeusza.

Opublikował Charaktery, czyli Przymioty Teofrasta (1688); ostateczna wersja dzieła z 1696, zatytułowana Charaktery, zawierała satyryczne portrety współczesnych i ostrą krytykę społeczeństwa, co przysporzyło autorowi wielu wrogów. Przeciwnicy blokowali jego wybór do Akademii Francuskiej, ale ostatecznie został wybrany w 1693. Pod koniec życia wyjechał do Lyonu, gdzie opublikował ostatni rozdział "Charakterów.

. ", w którym przyznał, iż krytykowane przez niego wcześniej przymioty natury ludzkiej nie powinny podlegać tak ostrym ocenom negując tym samym swoje wcześniejsze przemyślenia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jean_de_La_Bruyère

Charaktery