Tomasz z Akwinu

Nazwisko  Tomasz z Akwinu

Autorzy na literę

11 cytatów

Cytaty
Tomasz z Akwinu

Ilekroć grzeszą, grzeszą pod płaszczykiem dobra.

Tematy

Wszystkie wysiłki umysłu ludzkiego nie są w stanie wyczerpać istoty zwykłej muchy.

Tematy

Oto co jest w ludzkiej wiedzy o Bogu ostateczne - wiedza, że nie znamy Boga.

Tematy

Ponieważ nie możemy stwierdzić, czym jest Bóg, lecz jedynie czym Bóg nie jest, a więc nie możemy rozważać, jaki Bóg jest, ale tylko, jaki nie jest.

(Quia de Deo scire non possumus quid sit, sed quid non sit, non possumus considerare de Deo, quomodo sit set quomodo non sit.)

Tematy

Żadne stworzenie nie może osiągnąć najwyższego stopnia natury, jeśli nie przestanie istnieć.

Tematy

Niektóre stworzenia nazywamy wyższymi, gdyż są doskonalsze w dobroci.

Licz na tych, którzy nie zawodzą: pierwszym jest Bóg, drugim - Ty sam.

Nieśmiertelne na świecie mogą być jedynie wiara i marzenia.

Strzeż się człowieka jednej książki.

Tematy

Kobieta to zwierzęca niedoskonałość.

Człowiek nie jest duszą używającą ciała, lecz kompozycją duszy i ciała.

Tematy

Tomasz z Akwinu
Informacje o autorze

Brak informacji o autorze.