Monteskiusz
Monteskiusz

Imię  Charles
Drugie imię  Louis
Trzecie imię  de Secondat
Nazwisko  baron de La Brède et de Montesquieu
Znany jako  Monteskiusz

Książki

Autorzy na literę

71 cytatów

Cytaty
Monteskiusz

Ach, dobry Boże! rzekłem w duchu, czyż zawsze będziemy czuli jedynie śmieszności drugich! Może to i szczęście dla nas, ciągnąłem w myśli, że znajdujemy pociechę w cudzych słabościach.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LII. Rika do Usbeka, w ***
Tematy

Ostatecznie, powiadają, gdybyśmy nawet byli nieszczęśliwi jako mężowie, zawsze zdołamy to sobie powetować w charakterze kochanków. Mężczyzna mógłby ze słusznością skarżyć się na niewierność żony wówczas, gdyby były tylko trzy osoby na świecie; zawsze dojdą do ładu, jeśli ich będzie cztery.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List XXXVIII. Rika do Ibbena, w Smyrnie
Tematy

Nic nie przyczyniało się więcej do wzajemnego przywiązania, jak możność rozwodu. Mąż i żona skłonni byli znosić cierpliwie domowe utrapienia, wiedząc, iż w ich mocy jest położyć im koniec. Często dzierżyli w dłoni tę możność całe życie, nie czyniąc z niej użytku, jedynie dzięki świadomości, że mogliby to uczynić.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List CXVI. Usbek do tegoż
Tematy

Jestem przekonany ze anioły nie pogardzaja ludźmi w tym stopniu, co ludzie sobą wzajemnie.

Tematy

Serce jest obywatelem wszystkich krajów [...].

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LXVII. Ibben do Usbeka, w Paryżu
Tematy

Natura zdawała się roztropnie starać o to, aby głupstwo ludzkie było przemijające; otóż, książki dają mu nieśmiertelność.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LXVI. Rika do ***
Tematy

Chorobą większości Francuzów jest dowcip; a choroba tych, którzy chcą mieć dowcip, to pisanie książek.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LXVI. Rika do ***
Tematy

O komizmie danego zawodu rozstrzyga jedynie stopień powagi, na jaki się sili: lekarz przestałby być pocieszną figurą, gdyby nosił ubiór mniej posępny i gdyby dobijał chorych z żarcikiem na ustach.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LXIII. Rika do Usbeka, w ***
Tematy

Religia żydowska, to stary pień, który wydał dwa konary, ocieniające całą ziemię: mahometanizm i chrystianizm.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LX. Usbek do Ibbena, w Smyrnie
Tematy

Francuzi nie mówią prawie nigdy o swych żonach: lękają się, aby się im nie zdarzyło rozprawiać o nich wobec ludzi, którzy znają je lepiej od nich.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LV. Rika do Ibbena, w Smyrnie
Tematy

Sposób przyjmowania gości wręcz jest odmienny od perskiego. Gdy cudzoziemiec wchodzi w dom, mąż przyprowadza mu żonę; gość całuje ją, i to uchodzi za grzeczność wobec męża.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List LI. Nargum, poseł perski w Moskwie, do Usbeka, w Paryżu
Tematy

[...] człowiek, który nie posiada zalet wodza w trzydziestu latach, nie będzie ich miał nigdy.

Monteskiusz Monteskiusz Listy perskie
List XLVIII. Usbek do Rhediego, w Wenecji
Tematy

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Monteskiusz
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Monteskiusz – Cytaty.