Cytaty
Psychologia i życie (9 cytatów)

5

Wiedzy nabywa się czytając książki, lecz wiedzę najpotrzebniejszą - znajomość świata - zdobywa się czytając w żywych ludziach i studiując wszystkie ich wydania.

Tematy
2

Od sposobu stawiania pytań zależy to, jakiego rodzaju odpowiedzi będzie można otrzymać.

Tematy
0

Jedziemy przez życie na bestii, jaka jest w nas. Możesz bić to zwierzę, lecz nie możesz zmusić go do myślenia.

0

[...] rola instytucji społecznych powinna polegać na stwarzaniu możliwości, a nie ograniczeń.

0

Jeśli jakiegoś zjawiska nie można z przyczyn zasadniczych zmierzyć ani zademonstrować, to zjawisko to dla nauki nie istnieje.

0

Wszyscy ludzie są zagadkowi, dopóki w końcu nie znajdziemy w jakimś słowie lub czynie klucza do danego mężczyzny lub kobiety: natychmiast wszystkie ich dotychczasowe słowa i uczynki ukazują nam się w pełnym świetle.

Tematy
0

Szachownica to świat, pionki i figury - to zjawiska zachodzące na tym świecie, reguły gry są tym, co nazywamy prawami Przyrody.

Tematy
0

Przyroda podąża własną drogą, a wszystko to, co nam wydaje się wyjątkiem, jest w rzeczywistści zgodne z porządkiem rzeczy.

0

Istnieją dwa pytania dotyczące wiedzy ludzkiej: pierwsze - Co wiemy? i drugie - Skąd to wiemy? Na pierwsze z tych pytań odpowiada nauka, która stara się być tak bezosobowa i zdehumanizowana, jak to jest tylko możliwe. Jest naturalne, że w wynikającym stąd ogólnym spojrzeniu na wszechświat, pierwsze miejsce zajmują astronomia i fizyka, których przedmiotem jest to, co wielkie i uniwersalne; życie i psychika, które są czymś rzadkim i które pozornie mają mały wpływ na przebieg zdarzeń, muszą zajmować drugorzędną pozycję w tym bezstronnym przeglądzie. Lecz jeśli chodzi o nasze drugie pytanie - mianowicie, jak zdobywamy naszą wiedzę - psychologia jest najważniejszą z nauk. Nie tylko konieczne jest psychologiczne badanie procesów, za których pośrednictwem wyciągamy wnioski, lecz także okazuje się, że wszystkie dane, na których powinniśmy opierać nasze wnioski, są natury psychologicznej - innymi słowy są doświadczeniami pojedynczych osobników. Pozornie publiczny charakter naszego świata po części jest złudzeniem, a po części opiera się na wnioskowaniu; cały surowy materiał naszej wiedzy składa się ze zdarzeń psychicznych zachodzących w życiu odrębnych ludzi. W tym więc obszarze psychologia zajmuje miejsce najwyższe.

Psychologia i życie
Wynik 0 / 5 na podstawie 0 ocen.

Brak informacji o książce.