Cytaty
Jądro ciemności (25 cytatów)

2

Zakładam, że żaden głupiec nigdy nie targował się z diabłem o duszę, bo głupiec jest za głupi, a może diabeł zbyt diabelski – trudno powiedzieć, które z dwojga.

Część II, strona 64

Suponho que nenhum tolo chegou a barganhar sua alma com o diabo; ou o tolo é tolo demais. ou o diabo demasiadamente diabólico - não sei qual é o caso.

Tematy
2

Nie lubię roboty jak wszyscy, ale lubię to, co daje robota: możliwość odkrycia samego siebie. Swojej rzeczywistości – dla samego siebie, nie dla innych – czegoś, czego nikt inny nigdy się nie dowie.

Część I, strona 38

I don't like work — no man does — but I like what is in work — the chance to find yourself. Your own reality — for yourself, not for others — what no other man can ever know.

Não gosto de trabalhar - nenhum homem gosta -, mas gosto do que existe no trabalho - a oportunidade de encontrar-se a si própio. Sua própria realidade - para você mesmo, não para outros -, aquilo que nenhuma outra pessoa jamais poderia saber. eles podem apenas ver o resultado final, mas nunca dizer o que realmente significa.

Il lavoro non mi piace – non piace a nessuno – ma mi piace quello che c'è nel lavoro: la possibilità di trovare se stessi. La propria realtà – per se stesso, non per gli altri – ciò che nessun altro potrà mai conoscere.

Tematy
1

Przez chwilę czułem [...], że jestem częścią świata prostych faktów. Jednak to wrażenie nie trwało długo.

Część I
Tematy
1

Zdobywanie ziemi na ogół oznacza odbieranie jej tym, którzy mają inny odcień skóry albo nieco bardziej spłaszczone nosy, a to nie jest zbyt piękne, zwłaszcza kiedy się przyjrzeć z bliska.

Część I, strona 20

La conquista de la tierra en su mayor parte no consiste más que en arrebatársela a aquellos que tienen una piel distinta o la nariz ligeramente más achatada que nosotros.

Tematy
1

Żyjemy tak jak śnimy – samotnie.

Część I, strona 36

We live, as we dream – alone.

Vivimos igual que soñamos: solos.

Vivemos como sonhamos, sozinhos.

Úgy élünk, ahogy álmodunk - egyedül.

Si vive come si sogna: perfettamente soli.

Tematy
0

[...] nawet światło można zmusić do kłamstwa [...].

Część III, strona 95
Tematy
0

Zmagałem się ze śmiercią. A jest to najmniej pasjonujący pojedynek, jaki można sobie wyobrazić. Odbywa się w nieuchwytnej szarości: nic pod nogami, nic wokoło, nie ma widzów, chrzęstu oręża, chwały, nie ma wielkiej woli zwycięstwa, wielkiego strachu przed porażką, tylko niezdrowa atmosfera letniego sceptycyzmu, z maleńką wiarą we własne prawa i mniejszą jeszcze w prawa przeciwnika.

Część III, strona 92

I have wrestled with death. It is the most unexciting contest you can imagine. It takes place in an impalpable grayness, with nothing underfoot, with nothing around, without spectators, without clamor, without glory, without the great desire of victory, without the great fear of defeat, in a sickly atmosphere of tepid skepticism, without much belief in your own right, and still less in that of your adversary.

Ho lottato con la morte. È la contesa meno eccitante che immaginar si possa. Ha luogo in un grigiore impalpabile dove non s'ha più nulla sotto i piedi, nulla tutt'attorno; senza spettatori, senza clamori, senza glorie; senza un gran desiderio di vincere e senza gran paura della sconfitta, in un'atmosfera malaticcia di scetticismo tepido, senza una gran fede nel proprio diritto, e ancor meno in quello dell'avversario.

Tematy
0

Nadzieję można mieć najwyżej na to, że zyska się nieco wiedzy o sobie samym, wiedzy, która przychodzi zbyt późno, jako plon niewygasłych żalów.

Część III, strona 92

The most you can hope from it is some knowledge of yourself — that comes too late — a crop of unextinguishable regrets.

La vida es una bufonada: esa disposición misteriosa de implacable lógica para un objetivo vano. Lo más que se puede esperar de ella es un cierto conocimiento de uno mismo, que llega demasiado tarde, y una cosecha de remordimientos inextinguibles.

Coisa engraçada é a vida - misterioso arranjo de lógica implacável para um propósito fútil. O máximo que você pode esperar dela é algum conhecimento de si próprio... que chega tarde demais... uma colheita de inegotáveis arrependimentos.

Il più che se ne possa sperare è una certa qual conoscenza di se stessi – che giunge troppo tardi – e una messe di inestinguibili rimpianti.

0

Zabawna rzecz, życie: cały ten tajemniczy układ bezlitosnej logiki, prowadzący do daremnego celu.

Część III, strona 91

Droll thing life is — that mysterious arrangement of merciless logic for a futile purpose.

Che bizzarra cosa la vita – questo misterioso congegnarsi di implacabile logica in vista di uno scopo tanto futile.

Tematy
0

Lasy były nieprzeniknione, niczym maska, jak zatrzaśnięta ciężka brama więzienia: patrzyły z wyrazem sekretnej wiedzy, cierpliwego oczekiwania, nieprzystępnej ciszy.

Część III, strona 76
Tematy
0

[...] kiedy człowiek jest młody, musi się rozejrzeć, zebrać doświadczenia, idee, poszerzyć sobie horyzonty.

Część II, strona 70
0

Trzeba zadbać, by [kobiety] zostały w tym swoim pięknym świecie, bo inaczej nasz zrobi się jeszcze gorszy.

Część II, strona 63
Tematy
0

Nawet skrajny żal może się ostatecznie rozładować w przemocy, częściej jednak przybiera postać apatii...

Część II, strona 57

Przejdź do strony
Więcej treści znajdziesz na pozostałych stronach

Jądro ciemności
Wynik 5 / 5 na podstawie 1 oceny.

Opowiadanie Josepha Conrada po raz pierwszy opublikowane w 1899 roku w Blackwood's Magazine w trzech odcinkach. W formie książkowej pojawiło się w roku 1902. Jest powszechnie uważane za znaczące dzieło dla angielskiej literatury i część kanonu kultury zachodniej.

Ta niewielkich rozmiarów książka jest uważana za jedno z najważniejszych dzieł (obok Lorda Jima i Nostromo) w dorobku pisarza. Doczekała się adaptacji filmowej i stała się inspiracją dla innych twórców.