Maximilien de Robespierre

Imię  Maximilien
Drugie imię  Marie
Trzecie imię  Isidore
Nazwisko  de Robespierre

Autorzy na literę

7 cytatów

Cytaty
Maximilien de Robespierre (7 cytatów)

0

Zdobyliśmy świątynię wolności rękoma, wciąż spętanymi kajdanami despotyzmu.

po przejęciu władzy przez jakobinów

0

Terror jest niczym innym jak sprawiedliwością, niezwłoczną, srogą, nieugiętą; dlatego jest emanacją cnoty; nie tyle jest specjalną zasadą, ale konsekwencją ogólnej zasady demokracji dostosowaną do najpilniejszych potrzeb naszego państwa.

La terreur n’est autre chose que la justice prompte, sévère, inflexible; elle est donc une émanation de la vertu; elle est moins un principe particulier, qu’une conséquence du principe général de la démocratie, appliqué aux plus pressants besoins de la patrie.

0

Przypieczętowując naszą pracę naszą krwią możemy w końcu ujrzeć jaskrawy świt powszechnego szczęścia.

En scellant notre ouvrage de notre sang, nous puissions voir au moins briller l’aurore de la félicité universelle.

By sealing our work with our blood, we may see at least the bright dawn of universal happiness.

0

Chce amnestii dla winowajców. Chce zatem kontrrewolucji.

oskarżając Georgesa Dantona

0

Śmierć jest początkiem nieśmiertelności.

La mort est le commencement de l’immortalité.

Death is the commencement of immortality.

A morte é o início da imortalidade.

0

Rząd w rewolucji jest despotyzmem wolności przeciwko tyranii.

Le gouvernement de la révolution est le despotisme de la liberté contre la tyrannie.

The government in a revolution is the despotism of liberty against tyranny.

0

Obywatele, chcieliście rewolucji bez rewolucji?

Citoyens, vouliez-vous une révolution sans révolution?

Citizens, did you want a revolution without revolution?

公民们,你们想要一场没有革命的革命吗?

Tematy

Maximilien de Robespierre
Wynik 2 / 5 na podstawie 1 oceny.

Maximilien de Robespierre – Cytaty.