Życie rodziców jest księgą, którą czytują dzieci.

Augustyn z Hippony