0

1. Życie jest celowe.
2. Śmierć jest opcjonalna.
3. Bóg jest technologią.
4. Miłość jest podstawą.