Życie bez jakiejkolwiek twórczości jest bez sensu.

Krystyna Janda