0

Życie bez jakiejkolwiek twórczości jest bez sensu.