Anthony de Mello

[...] zwykle sprzeciwiamy się jakiejś prawdzie, ale nie możemy oprzeć się opowieści.

Anthony de Mello