0

Żeby wyjaśnić to raz na zawsze: Co było pierwsze, jajko czy kura? Jajko - zniesione przez ptaka, który nie był kurą.